Amitie SC là CLB bóng đá cộng đồng có số học viên lớn tại Việt Nam. Hiện tại Amitie SC đã phát triển nhiều cơ sở đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tôn chỉ mục đích của Amitie SC là giáo dục "khả năng phi nhận thức" cho trẻ từ 3 đến 15 tuổi.

Với lý tưởng "Hướng đến giáo dục con người có thể thành công với vai trò lãnh đạo ở môi trường quốc tế và đóng góp cho sự phát triển của xã hội Việt Nam", CLB Amitie hiện đang có hàng nghìn bạn nhỏ đang theo học bóng đá và cheer dance tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

CLB Amitie sử dụng phương pháp giáo dục Amitie và sự giảng dạy từ những giáo viên chuyên nghiệp, hướng đến "những kỹ năng phi nhận thức" cần thiết cho sự thành công trong tương lai của trẻ.

Lớp học bóng đá Amitie đương nhiên cũng chú trọng vào việc phát triển kỹ năng bóng đá cho trẻ, nhưng quan trọng hơn cả chính là giáo dục con người để nuôi dưỡng nhân tài trong môi trường quốc tế hoá, đó chính là mục tiêu trong hoạt động giáo dục của Amitie.

Ở Việt Nam giáo dục kiến thức liên quan đến tri thức trí tuệ như IQ, ngoại ngữ rất được chú trọng và phát triển. Tuy nhiên, mặt khác những năng lực như nỗ lực kiên trì đến cùng, tích cực trong mọi hoàn cảnh… năng lực liên quan đến “bản lĩnh” cho trẻ lại rất ít môi trường rèn luyện kể cả giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình. Với môi trường ngày càng toàn cầu hoá như hiện nay, để có thể thành công thì chắc chắn không thể thiếu “bản lĩnh” được kể ở trên.

Amitie thông qua thể thao góp phần còn thiếu của giáo dục nhà trường, giúp trẻ phát triển thành công trong bất kỳ môi trường quốc tế nào, cống hiến cho sự phát triển xã hội.

Giải đấu AMITIE CUP được tổ chức thường xuyên nhằm mục đích mang lại cho các bé môi trường để thử thách bản thân và tự tin hơn. Trẻ nỗ lực hết sức cùng đồng đội thi đấu, nghiêm túc hướng tới mục tiêu bản thân đặt ra, qua đó đón nhận kết quả cả thất bại lẫn thành công mà mình có, từ đó rút ra bài học và tiếp tục cố gắng đẻ trưởng thành hơn.

Đăng ký trải nghiệm miễn phí cùng Amitie SC Việt Nam

Hotline: 028.3622.7770

Email: [email protected]